jak pracujemy

Dlaczego powinieneś nas wybrać

CMS

Analiza i dokumentacja

Podstawowym zadaniem naszej firmy jest rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych przedstawionych nam przez klientów. Przygotujemy dla Państwa analizy wykonalności, projekty koncepcyjne i wykonawcze z zakresu automatycznej logistyki szpitalnej i magazynowej. Oferta obejmuje także możliwość wykonania raportów ukierunkowanych na identyfikację czynników wpływających na występowanie awarii badanych systemów oraz opracowanie procedur naprawczych. Gwarantujemy pełne wsparcie na każdym etapie projektu, wykonanie pomiarów oraz opracowanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych testów. Podejmujemy się również modernizacji istniejących już systemów. Zakres prac obejmuje:

  • analizę i optymalizację pracujących systemów,
  • koncepcję i możliwości wykonalności,
  • inwentaryzacje instalacji i urządzeń wraz z aktualizacją istniejącej dokumentacji,
  • opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
CMS

Montaż i testy

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi – począwszy od projektowania, poprzez dobór i kompletację dostawców, budowę, ale przede wszystkim wdrożenie i uruchomienie systemu automatycznego transportu wewnętrznego. Realizacja projektu przebiega etapowo:

 • kompletacja urządzeń i aparatów na potrzeby systemu automatyki,
 • montaż mechaniczny i elektryczny rozdzielnic, szaf i pulpitów sterowniczych,
 • oprogramowanie sterowników PLC,
 • wizualizacja, monitorowanie, nadzór i archiwizacja procesów,
 • realizacja złożonych aplikacji układów napędowych,
 • prowadzenie prac kablowych i łączeniowych na obiekcie,
 • uruchomienie systemu automatyki, nadzór nad osiąganiem założonej wydajności.
CMS

Projekty i pomiary

Dzięki doświadczonej kadrze konstruktorskiej jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych potrzeb, jakie są sygnalizowane przez naszych klientów. Projekty realizowane przez naszą firmę cechuje indywidualność i zróżnicowanie – co jest efektem działania w branży wymagającej dostosowywania się do jednostkowych i niepowtarzalnych zapotrzebowań. W ramach usług projektowo-konstrukcyjnych opracowujemy pełną dokumentację techniczną: wykonawczą, produkcyjną, do certyfikacji. Oferujemy naszym klientom również usługi projektowania i kompleksowej realizacji systemów automatycznego transportu wewnętrznego dla szpitali, farmacji, bibliotek i przemysłu, modernizacje maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego, a także modernizacje systemów sterowania. Oferujemy również outsourcing zarządzania projektami. Prace projektowo-konstrukcyjne prowadzimy w oparciu o:

 • wytyczne / koncepcję klienta,
 • dokumentację techniczną,
 • nasze rozwiązania i doświadczenie,
 • wymagania wynikające z przepisów i norm.
CMS

Szkolenia i serwis

Oferowanie tak szerokiej gamy usług powoduje, iż nasza kadra techniczno – inżynieryjna posiada bardzo szeroką wiedzę, którą z powodzeniem przekazuje podczas szkoleń i wdrożenia Państwa pracowników. Kładziemy duży nacisk na dostosowanie formy wdrożenia pracowników do potrzeb i specyficznych warunków klienta. Zawsze jednak pozostajemy w kontakcie z klientami, którzy do dyspozycji mają nie tylko wsparcie techniczne, ale również dostęp do usług serwisowych 24/7. Oferujemy usługi kompleksowego utrzymania ruchu systemów zintegrowanych oraz maszyn i urządzeń na podstawie kontraktów długoterminowych, a także outsourcing utrzymania ruchu. W ramach tej usługi gwarantujemy:

 • stały dostęp do profesjonalnej kadry,
 • najkrótsze czasy reakcji na zgłoszenie,
 • niezwłoczne usuwanie usterek i awarii,
 • bieżące wykonywanie konserwacji, napraw i przeglądów okresowych za pomocą specjalistycznego sprzętu, narzędzi i oprogramowania,
 • dostawy oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji formalnej, technicznej i eksploatacyjnej,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami w zależności od bieżących potrzeb.