oferta

CMS

Automatyczny System
Zarządzania Lekami
typu Unit Dose

 • Rozwiązania zautomatyzowane oparte na przygotowaniu indywidualnych dawek leków dla każdego pacjenta, pozwalają oszczędzić średnio 15 – 20 % w ilości wydawanych na oddziały leków.
 • Stały monitoring leków obniża koszty związane z ich zakupem oraz ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji dostaw. 
 • Wdrożenie systemu powoduje odciążenie personelu pielęgniarskiego z uciążliwego obowiązku zarządzania i administrowania lekami.
 • Na całym świecie w szpitalach, coraz częściej stosuje się systemy zarządzające jednostkowymi dawkami leków.

CMS

Opis szczegółowy

Elementy składowe systemu Unit Dose:

PillPick
System PillPick firmy Swisslog, wchodzący w skład ADMS (Automated Drug Management System - Automatycznego Systemu Zarządzania Lekami), jest w pełni automatycznym systemem pakowania, magazynowania oraz dystrybucji jednostkowych dawek leku, zwiększającym wydajność apteki pracującej w systemie Unit Dose. System ten praktycznie eliminuje możliwość popełnienia błędu na etapie przygotowania farmakoterapii oraz ogranicza, w dalszym etapie, ryzyko podania niewłaściwej dawki leku pacjentowi, przez co w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa każdego pacjenta.
System PillPick jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym  - bazuje na architekturze modułowej, więc może być zaadaptowany do potrzeb każdej specyficznej apteki szpitalnej.
System może być rozbudowywany stosownie do rosnących wymagań przy wykorzystaniu istniejących urządzeń – bez straty początkowych nakładów. Podkreśleniem wszechstronności systemu PillPick jest możliwość pracy wielozadaniowej. System może wykonywać jednocześnie do trzech zadań. Pozwala to na redukcję czasu potrzebnego na załadowanie leków na wózki lub jednoczesne przygotowywanie i pakowanie dawek leku przy ładowaniu wózków,  a także jednoczesne pakowanie i wydawanie leków lub zwroty leków w dowolnym czasie.
Swisslog, tworząc PillPick, zaoferował system, który spełnia wszystkie wymagania każdego szpitala oraz umożliwia bezpieczną oraz wydajną dystrybucję lekarstw poprzez nadzorowanie kolejnych etapów związanych z przepisywaniem, przygotowaniem i podawaniem leków.

Przy wykorzystaniu systemu PillPick szpitale mogą osiągnąć wiele korzyści, do których należą m.in.:

 • szybszy obieg leków i informacji,
 • redukcja błędów związanych z czynnikiem ludzkim (ręczne przygotowanie jednostkowych  dawek leku),
 • wzrost efektywności,
 • wzrost bezpieczeństwa pacjentów i usług oferowanych przez placówkę,
 • znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania,
 • zwiększenie pojemności magazynowej apteki centralnej,
 • redukcja czasu przygotowywania farmakoterapii.


BoxPicker
Jako dodatkową część zintegrowaną z systemem PillPick, Swisslog oferuje urządzenie do magazynowania i wydawania leków – BoxPicker. Jest to automatyczny magazyn leków przeznaczony do opakowań zbiorczych oraz leków, których gabaryty przekraczają możliwości systemu PillPick. Większość leków przeznaczonych dla pacjentów jest załadowywana na wózki,  transportowana do dyżurek pielęgniarskich i przechowywana w specjalnym pomieszczeniu lub wysyłana bezpośrednio do sal chorych i wydawana poszczególnym pacjentom. Takie rozwiązanie wpływa z jednej strony na znaczne ograniczenie kosztów, z drugiej natomiast na wzrost wydajności systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. 

CMS

Budowa i modernizacja
systemów automatyki

 • systemy nowe
 • systemy modernizowane

Opis szczegółowy

CMS

Usługi serwisowe

 • serwis interwencyjny 24h
 • naprawy planowe i remonty
 • utrzymanie ruchu

Opis szczegółowy

Serwis interwencyjny 24h

Systemy automatyki muszą działać niezawodnie i bez przerwy. Dlatego dla naszych stałych klientów jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Gwarantujemy:

 • najkrótsze czasy reakcji na zgłoszenie, 
 • niezwłoczne usuwanie usterek i awarii.

Naprawy planowe i remonty

Oferujemy kompleksowe usługi serwisowe w zakresie: 

 • układnic magazynowych paletowych i pojemnikowych,
 • przenośników paletowych i pojemnikowych,
 • regałów przesuwnych,
 • systemów transportu wewnętrznego,
 • aptek automatycznych (unit dose).

Utrzymanie ruchu

Oferujemy usługi kompleksowego utrzymania ruchu systemów zintegrowanych oraz maszyn i urządzeń na podstawie kontraktów długoterminowych. W ramach tej usługi gwarantujemy:

 • stały dostęp do profesjonalnej kadry kierowniczej, inżynierskiej i wykonawczej posiadającej doświadczenie, wiedzę, uprawnienia i certyfikaty w zakresie mechaniki, elektryki, automatyki, informatyki oraz programowania sterowników PLC,
 • najkrótsze czasy reakcji na zgłoszenie, 
 • niezwłoczne usuwanie usterek i awarii,
 • bieżące wykonywanie konserwacji, napraw i przeglądów okresowych za pomocą specjalistycznego sprzętu, narzędzi i oprogramowania,
 • dostawy oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w konkurencyjnych cenach,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji formalnej, technicznej i eksploatacyjnej,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami w zależności od bieżących potrzeb.


CMS

Automatyczny transport wewnętrzny

Firma TELTRA jest jednym w Polsce, oficjalnym przedstawicielem firmy Telelift GmbH, wiodącego producenta automatycznych systemów transportu szynowego, które umożliwiają transport ładunków o różnym przeznaczeniu w kontenerach samobieżnych lub na dedykowanych zawiesiach transportowych. Oferowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie w placówkach służby zdrowia, bibliotekach, archiwach, bankach, instytucjach administracji publicznej, magazynach i w przedsiębiorstwach przemysłowych.

CMS

Opis szczegółowy

Telelift UniCar

UniCar jest rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w systemach transportu wewnętrznego w szpitalach, bibliotekach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach przemysłowych. Składa się z systemu stacji, zwrotnic oraz szyn, po których poruszają się wózki transportowe. Rozwiązanie optymalizuje transport wielu materiałów (leków, środków opatrunkowych, dokumentacji, książek, czasopism, magazynów, narzędzi, części do produkcji, części zamiennych itp.) o większych rozmiarach i wadze do 10kg. Ze względu na swoją elastyczność system może być rozbudowywany lub modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika.

Korzyści :

   • odciążenie personelu,
   • dostępność systemu 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,
   • system szyn umieszczony na suficie i ścianach,
   • optymalne wykorzystanie przestrzeni,
   • zapewnienie maksymalnej ochrony ładunku dzięki odpowiedniej konstrukcji wózków,
   • możliwość transportu ładunków do 10 kg,
   • zabezpieczony dostęp do zawartości wózka.

Telelift MultiCar

MultiCar składa się z systemu stacji, zwrotnic oraz szyn, po których poruszają się wózki transportowe wyposażone w dedykowane zawiesia transportowe. Rozwiązanie pozwala na optymalizację transportu wielu materiałów w różnych dziedzinach przemysłu oraz oferuje znaczne korzyści w procesach produkcyjnych bez konieczności angażowania w ten proces pracowników. Ze względu na możliwość zastosowania zawiesi różnego typu (hak, przenośnik, uchwyt, pojemnik) system doskonale nadaje się do transportu nietypowych materiałów w obszarach przemysłowych.

Korzyści:

      • odciążenie personelu,
      • dostępność systemu 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,
      • optymalne wykorzystanie przestrzeni,
      • zapewnienie maksymalnej ochrony ładunku dzięki odpowiedniej konstrukcji wózków,
      • możliwość transportu ładunków do 25 kg (typowo),
      • dowolny kształt zawiesi (dobierane indywidualnie do projektu).

Telelift UniVan

UniVan to klasyczny system AGV, tj. system transportowy z pojazdami sterowanymi automatycznie, które mogą poruszać się po budynkach bez pomocy operatora. Specyfikacje ścieżek transportowych są wstępnie ustawione, a mapa jest zapisywana automatycznie. Nawigacja odbywa się za pomocą skanowania laserowego i nie wymaga instalacji urządzeń na podłodze, na ścianach ani na suficie. Pozwala to na maksymalną swobodę podczas zmiany ścieżek. Ponadto system jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika i obsługuje wszystkie procesy niezależnie. Pojazdy można śledzić w dowolnym momencie.

UniVan gwarantuje bezpieczny i wydajny transport wszystkich materiałów m.in.:

   • posiłków,
   • bielizny,
   • odpadów i śmieci,
   • leków,
   • innych towarów.